Kontakt:

Sekretariat czynny od 8:30 do 15:00
tel. 61 665-3260
e-mail: magdalena.tyranowska@put.poznan.pl; office_cdpsva@put.poznan.pl

Dyrektor: prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Łubowski
tel. 61 6653260


PROGRAMY NAUCZANIA: LINK

GODZINY KONSULTACJI: Konsultacje w sem. zimowym 2018/2019


Nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. sztuk. plast. Andrzej Maciej Łubowski
Tel. 61 665-3314
pok. 25 bud. B

dr hab. szt. Lech Frąckowiak
Tel. 61 665-3295
pok. 27. Bud. B

dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. nadzw.
tel. 61 665-3313
pok. 27. Bud. B

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka
Konsultacje dyplomowe w sem. zimowym 2019/2020
wtorki: 9:00 – 12:45

Dyżur w sem. zimowym 2019/2020
czwartki: 15:15 – 16:45
bud. B, pok. 21

dr hab. Joanna Stefańska
Tel. 61 665-3311

dr Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
Konsultacje w sem. zimowym 2019/2020:
poniedziałki 11:30 – 13:30
wtorki 11:15 – 12:15
Pok. 24 Bud. B
Tel. 61 665-3311

dr szt. Piotr Drozdowicz
Konsultacje w sem. zimowym 2019/2020:
środy 11:00 – 12:00
czwartki 16:00 – 18:00

Pok. 24, budynek B
Tel. 61 665-3311