KIEROWNIK ZAKŁADU:

dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

tel. 665-3270, -3276

 

PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski, prof. PP

dr inż. arch. Rafał Graczyk

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

dr inż. arch. Krzysztof Borowski, prof. PP

dr inż. arch. Borys Siewczyński

mgr inż. arch. Michał Marmur

mgr inż. arch. Jan Szot