KIEROWNIK ZAKŁADU:

dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP

tel. 665-3270, -3276

 

PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski

dr inż. arch. Rafał Graczyk

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak

dr inż. arch. Waldemar Szeszuła

dr inż. arch. Krzysztof Borowski

dr inż. arch. Borys Siewczyński