PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska prof. PP

dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP

prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg

dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP

dr hab. inż. arch. Maciej Janowski

dr inż. arch. Agata Gawlak

dr inż. arch. Agnieszka Janowska

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko

dr inż. arch. Adam Siniecki

dr inż. arch. Tomasz Jastrząb

dr inż. arch. Jacek Gałkowski

dr inż. arch. Jan Janusz

mgr inż. Katarzyna Starzecka

mgr inż. arch. Piotr Springer

mgr inż. arch. Jędrzej Suchecki

PROGRAMY ZAJĘĆ:

Materiały do pobrania – LINK