Sekretariat Instytutu Architektury Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
jest czynny dla studentów
od poniedziałku do czwartku
w godz. 10:00-13:00

kontakt telefoniczny: 61 665 33 05

kontakt mailowy: office_iau@put.poznan.pl

DYREKTOR INSTYTUTU ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I OCHRONY DZIEDZICTWA:
dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP
tel. 61 665-3305


Zakład Architektury Usługowej i Mieszkaniowej (Z1),
Division of Public Architecture and Housing (Z1),
kierownik dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP tel. 665-3307
Dyżury Pracowników semestr letni 2020/2021

Zakład Historii, Teorii i Ochrony Dziedzictwa (Z2),
Division of History, Theory and Heritage Protection (Z2),
kierownik prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak tel. 61 665-3319
Dyżury Pracowników semestr letni 2020/2021

Zakład Urbanistyki (Z3),
Division of Urban Planning (Z3),
kierownik dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP tel. 665-3270, -3276
Dyżury Pracowników semestr letni 2020/2021
asystent
tel. 665-3305