PRACOWNICY:

dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

dr inż. Artur Nawrowski

dr inż. arch. Anna Sygulska

mgr inż. Jerzy Kosmatka

mgr Anna Telatycka

mgr inż. arch. Aneta Biała