Kontakt:

Sekretariat czynny od 9:00 do 15:00

tel. 61 665-3260
e-mail: officeiapp@put.poznan.pl; magdalena.tyranowska@put.poznan.pl

Dyrektor: dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP
tel. 61 665-3260
Z-ca dyrektora: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP
tel. 61 665-3267, -3260, -3254PROGRAMY STUDIÓW – LINK

Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji
(Z1),
Division of Work Places and Recreation (Z1)
kierownik: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, tel. +61 665-3262, -3260
Zajęcia i konsultacje w sem. letni 2020/2021

Zakład Techniki w Architekturze (Z2),
Division of Engineering in Architecture (Z2),
kierownik: dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP, tel. 61 665-3260
Zajęcia i konsultacje w sem. letni 2020/2021