Rada Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na kadencję 2020-2024

Dziekan

 1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP                                                  

Prodziekani

 1. dr inż. arch. Agata Gawlak                                         
 2. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska                                                                                                 

Profesorowie

 1. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
 2. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak                                                                                                
 3. prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak 
 4. dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP
 5. dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP                               
 6. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP                                                                                                                                             
 7. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP
 8. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP
 9. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP
 10. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP                  
 11. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP                                                                                                 
 12. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP

Nauczyciele ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

 1. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski                           
 2. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich                                
 3. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
 4. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
 5. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko                                               
 6. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder                                                                                                                   
 7. dr hab. Joanna Stefańska                        

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich                                                                                                                     

 1. dr inż. arch. Piotr Zierke
 2. dr inż. arch. Borys Siewczyński                                                                                                                         
 3. dr inż. arch. Adam Siniecki                                                                                                                      

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Patrycja Koch                                                                                                              

Osoby zaproszone, bez uprawnień do głosowania:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
 2. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski
 3. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński

Przedstawiciele studentów                                                                                                            

Nie otrzymaliśmy aktualnych informacji dot. przedstawicieli tej grupy

 Przedstawiciel doktorantów           

Nie otrzymaliśmy aktualnych informacji dot. przedstawicieli tej grupy