Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

 Przewodniczący Rady Dyscypliny – Dziekan

 1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
 2. dr inż. arch. Agata Gawlak
 3. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska
 4. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
 5. prof. dr hab. inż. arch.  Wojciech Bonenberg
 6. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
 7.  prof. dr hab. sztuk plast. Andrzej Maciej Łubowski
 8.  prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak
 9. dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP
 10. dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP
 11. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP
 12. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP
 13. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP
 14. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP
 15. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP
 16. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP
 17. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP
 18. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP
 19. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski
 20. dr hab. sztuk pięknych Lech Frąckowiak
 21. dr hab. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
 22. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich
 23. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
 24. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko
 25. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder
 26. dr hab. Joanna Stefańska
 27. mgr Beata Sawczyn