Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

 1. dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska, prof. PP
 2. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
 3. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak
 4. dr hab. inż. arch. Robert Ast, prof. PP
 5. dr hab. inż. arch. Radosław Barek, prof. PP
 6. dr hab. Hanna Grzeszczuk-Brendel, prof. PP
 7. dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP
 8. dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP
 9. dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP
 10. dr hab. inż. arch. Adam Nadolny, prof. PP
 11. dr hab. inż. arch. Sławomir Rosolski, prof. PP
 12. dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP
 13. dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. PP
 14. dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski
 15. dr hab. inż. arch. Magdalena Gyurkovich
 16. dr hab. szt. Klaudia Grygorowicz-Kosakowska
 17. dr hab. inż. arch. Maciej Janowski
 18. dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko
 19. dr hab. inż. arch. Dominika Pazder
 20. dr hab. Joanna Stefańska

Osoby zaproszone, bez uprawnień do głosowania:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg
 2. prof. dr hab. Andrzej Maciej Łubowski
 3. prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
 4. dr inż. arch. Agata Gawlak
 5. dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska
 6. mgr Beata Sawczyn