Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego oraz o Nagrodę Naukową przyznawaną przez Urząd Miasta Poznania.
Stypendia przyznawane są wyróżniającym się młodym badaczom, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcie naukowe, które znalazło swój wyraz
w publikacji, konstrukcji lub wdrożeniu wyników badań w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie.

Nagrody i stypendia przyznaje Kapituła powołana przez Radę Miasta Poznania.
Więcej szczegółów (formularz wniosku, dodatkowe informacje) znajduje się pod adresem:
http://intranet.put.poznan.pl/department/r2n/2015/03/31/7185