DZIAŁAMY NA RZECZ INTEGRACJI POZNAŃSKIEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO!
Dnia 16.05.2014 została podpisana Deklaracja woli współpracy naukowo – dydaktycznej przez Prof. dr. hab. Tadeusza Stryjakiewicza – Dyrektora Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Prof. dr. hab. inż. arch. Wojciecha Bonenberga – Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
Uroczystość odbyła się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na Kampusie Morasko. Spotkanie zostało uświetnione obecnością Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza – Prof. UAM dr hab. Zbigniewa Pilarczyka oraz Dziekana WNGiG Prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka oraz wielu znakomitych gości – profesorów i pracowników naukowych i dydaktycznych, a także studentów obu Uczelni.

W dniu 16 maja 2014, oprócz uroczystego podpisania porozumienia, w IGSEiGP została otwarta wystawa prac zrealizowanych w Zakładzie Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji przez studentów Wydziału Architektury PP, a także odbyły się warsztaty dla studentów Architektury z zakresu Geographic Information System (GIS). W drugim dniu 17 maja, studenci kierunku gospodarka przestrzenna UAM gościli na Wydziale Architektury na warsztatach artystycznych prowadzonych przez zastępcę Kierownika Katedry Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych dr szt. Przemysława Tomczaka oraz studentów Koła Naukowego EduArt.
koordynatorzy wspólpracy
dr inż. arch. Dominika Pazder
dr Paweł Motek

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014

Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014Warsztaty GIS - 16.05.2014 i 17.05.2014