Wystawa rEwolucjaWystawa rEwolucja

Wystawa rEwolucjaWystawa rEwolucja

Wystawa rEwolucjaWystawa rEwolucja

Wystawa rEwolucjaWystawa rEwolucja

Wystawa rEwolucjaWystawa rEwolucja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 marca w Galerii Drewutnia miał miejsce wernisaż otwierający wystawę „rEwolucja”. Autorkami wystawy są studentki Edukacji Artystycznej na Politechnice Poznańskiej – Maria Król i Agnieszka Cecylia, które zaprezentowały zdjęcia z kijowskiego Majdanu. Fotografie dają oglądającym możliwość konfrontacji punktu widzenia obiektywnego obserwatora z obrazami prezentowanymi przez media. Autorki wystawy wielokrotnie podkreślały, że zdjęcia mają charakter apolityczny, a ich głównym celem było pokazanie ludzi walczących o wolność.