Wystawa prac semestralnych realizowanych na WAPP w ramach przedmiotów: Studium zagospodarowania gminy oraz Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pod kierunkiem dr inż. arch. Dominiki Pazder i dr inż. arch. B. Kaźmierczaka jako głos w dyskusji na temat innowacyjnego rozwoju Międzychodu – pierwszego w Wielkopolsce uzdrowiska.
Dnia 27.02.2014 w Wypożyczalni Biblioteki Politechniki Poznańskiej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, trwającej do 21.03, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Międzychodu oraz zaproszeni goście – pracownicy Wydziału i Politechniki. Otwarciu wystawy towarzyszyły prezentacje studenckie prac i dyskusja na temat możliwości wdrożeniowych przedstawianych idei projektowych.

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód

Kreatywność w planowaniu przestrzennym - MiędzychódKreatywność w planowaniu przestrzennym - Międzychód