sem. 2, studia I stopnia:

Zajęcia terenowe rysunkowe RA 2019/20
Forma odbywania: online
Czas trwania: 1.07-14.07.2020 r.
Wymagania: informacje dostępne u pedagogów prowadzących poszczególne grupy.
Sposób zapisu do grup: wpisywanie się na listy udostępnione przez sekretariat Instytutu Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

Osoby odpowiedzialne:
– dr hab. Tomasz Matusewicz, prof PP -tomasz.matusewicz@put.poznan.pl,
– dr hab.Lech Frąckowiak – lech.frackowiak@put.poznan.pl ,
– dr hab.Joanna Stefanska – joanna.stefanska@put.poznan.pl,
– dr hab.Klaudia Grygorowicz- Kosakowska – klaudia.grygorowicz-kosakowska@put.poznan.pl,
– dr Piotr Drozdowicz – piotr.drozdowicz@put.poznan.pl,
– grupa z językiem angielskim: mgr Paulina Kowalczyk – paulina.kowalczyk@put.poznan.pl

sem. 4, studia I stopnia:

Zajęcia terenowe urbanistyczne  “Indaganda Urbanistyczna”  RA 2019/20
Forma odbywania: zajęcia realizowane ZDALNIE –  Realizacja Indagandy polega na zebraniu materiałów, przygotowaniu autorskich planów, schematów i rysunków oraz wklejeniu ich do wzorcowych TABLIC indagandy (wzory tablic z instrukcją wypełnienia wysłano z listy dystrybucyjnej 4 sem. 7 maja br.); każdy student SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO realizuje – wypełnia jeden zestaw tablic indagandy; każdy student samodzielnie wybiera obszar badań “region – miasto – dzielnica”; preferuje się, żeby wybierać SWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Czas trwania: pierwszy TERMIN realizacji zadania – 17 lipca 2020 r.; drugi termin poprawkowy – do 25 września 2020 r.

Wymagania:  Realizacja Indagandy polega na zebraniu materiałów, przygotowaniu autorskich planów, schematów i rysunków oraz wklejeniu ich do wzorcowych TABLIC indagandy (wg instrukcji);

Tablice Indagandy należy przygotować w FORMACIE A3 (wzór jest w formacie A4)

Wypełnione tablice należy wydrukować i spiąć w teczkę (oddanie teczek nastąpi w miarę możliwości)

Tablice Indagandy należy również przygotować w formie pliku pdf (wszystkie tablice w jednym pliku) i w podanym terminie przesłać na adres mailowy koordynatora praktyk: krzysztof.borowski@put.poznan.pl

Sposób zapisu do grup:  przydział grup dziekańskich z praktyki urbanistycznej do prowadzącego taki sam, jak z ćwiczeń projektowych z urbanistyki w minionym semestrze 4; wyjątkiem są grupy Waldemara Szeszuły, które mogą konsultować Indagandę z Krzysztofem Borowskim lub z innymi prowadzącymi wymienionymi powyżej;

Pracę nad realizacją zadania pt. “Indaganda Urbanistyczna” należy konsultować u następujących prowadzących z Zakładu Urbanistyki WAPP – Robert Ast, Przemysław Biskupski, Krzysztof Borowski, Rafał Graczyk, Bartosz Kaźmierczak i Michał Marmur;

Osoba odpowiedzialna (mail): krzysztof.borowski@put.poznan.pl

Inne:  Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie oceny uzyskanej za zrealizowane i oddane Tablice Indagandy Urbanistycznej.

Zajęcia terenowe 2020. I stopień, 3 rok, kierunek: Architektura

Termin: 1.07.2020 – 15.07.2020
Forma prowadzenia zajęć terenowych: on-line

Każdy student biorący udział w zajęciach terenowych  jest zobowiązany do wykonania trzech zadań, które zostały szczegółowo opisane w załączonych plikach. Zajęcia są prowadzone metodą on-line przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych: Google, Google Maps, Google Street View, i innych.

ZADANIE 1.  Analiza parametrów zewnętrznych budynków i wskaźników zagospodarowania działek w powiecie poznańskim (załącznik: 2 pliki z opisem zadania)
Koordynator: dr inż. arch. Piotr Zierke
piotr.zierke@put.poznan.pl

ZADANIE 2.  Publiczne przestrzenie „czasu wolnego” w powiecie poznańskim (załącznik: 2 pliki z opisem zadania)
Koordynator: dr inż. arch. Joanna Kołata
joanna.kolata@put.poznan.pl

ZADANIE 3. Studia lokalizacji miejsc pracy w powiecie poznańskim (załącznik: 3 pliki z opisem zadania)
Koordynator: mgr inż. arch. Izabela Piklikiewicz-Kęsicka
izabela.piklikiewicz-kesicka@put.poznan.pl

Załączniki dostępne do 29.07.2020

ZADANIE 1 (pdf)
ZADANIE 1 (xls)
ZADANIE 2 (pdf)
ZADANIE 2 (xls)
ZADANIE 3 (pdf)
ZADANIE 3 (xls)
ZADANIE 3_(xls)

sem. 1, studia II stopnia:
Zajęcia terenowe inwentaryzacyjne RA 2019/20
Forma odbywania: on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Czas trwania: 14 dni (10 roboczych)
Wymagania:

  1. 24.06.2020r., godz.10.00-12.00 – Obowiązkowe szkolenie “Praktyczne zasady wykonywania inwentaryzacji pomiarowej”, regulamin praktyk. Na szkoleniu zostanie wygenerowana lista obecności; proszę zalogować się podając imię i nazwisko.

Link do spotkania:

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-woc-xja

  1. 25.06.2020r. od godz.6.00 do 28.06.2020r. do godz.24.00 –Obowiązkowy test sprawdzający wiedzę ze spotkania z dnia 24.06.2020r. Test będzie dostępny na eLearning Moodlee.

Zaliczenie testu jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terenowych zajęciach inwentaryzacyjnych.

Test należy ukończyć z wynikiem pozytywnym nie później niż do 28.06.2020r. do godz.24.00.

Grupa angielska ma możliwość zdawania testu w języku polskim (j.w.) lub zaliczenia testu w języku angielskim w formie ustnej.

  1. Do zasobów eLearning Moodlee (pkt.7) należy dodać oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z regulaminem praktyk. Z materiałów do pobrania (pkt.5) wydrukuj regulamin praktyk i napisz odręczne oświadczenie: Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem praktyk, imię i nazwisko, nr grupy akademickiej, nr indeksu, data.

Załączenie oświadczenia jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w terenowych zajęciach inwentaryzacyjnych. Nieprzekraczalny termin przesłania pliku do 28.06.2020r. do godz.24.00.

  1. 29.06.2020r.rozpoczęcie zajęć z prowadzącymi.
  2.   1.07.2020r., godz.10.00-12.00 – Obowiązkowy wykład na temat problemów pomiarowych przy wykonywaniu inwentaryzacji. Na wykładzie zostanie wygenerowana lista obecności; proszę zalogować się podając imię i nazwisko.

Link do spotkania:

https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/bar-woc-xja

Sposób zapisu do grup: Studenci zostali przypisani do konkretnych prowadzących. Prowadzący otrzymali emaile kontaktowe do studentów. Prowadzący zajęcia skontaktuje się ze swoją grupą plenarną.

Prowadzący: Dr hab. inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko, Dr inż. arch. Joanna Kaszuba, Dr inż. arch. Agnieszka Rumież, Dr inż. arch. Karolina Sobczyńska, Dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska

Osoba odpowiedzialna (mail): joanna.kaszuba@put.poznan.pl