Marketing
Pracownia badawcza
Wykład specjalistyczny
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego