2) 2.2_013_Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych K.FRĄCKOWIAK
2) 2.2_013_Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych MJ
2) 2.2_013_Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych MK
2) 2.2_013_Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych P.BARTOSIK
2) 2.2_013_Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych R.BAREŁKOWSKI
2) 2.2_013_Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych TJ

2.2_001_Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym – Planowanie regionalne
2.2_004_Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym – Woda w architekturze
2.2_005_Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym – Architektura i moda
2.2_006_Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym – Rewitalizacja obszarów śródmiejskich
2.2_007_Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym – Ikony architektury
2.2_014_Teoria i metody badawcze w projektowaniu architektonicznym – Projektowanie wnętrz

Projektowanie architektoniczne obiektów specjalistycznych
Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych 2
Studium zagospodarowania gminy
Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
Wzornictwo przemysłowe 2
Cross cultural communication
Planowanie przestrzenne