Innowatyka
Wzornictwo przemysłowe 1
Projektowanie architektoniczne miejsc pracy 2
Teoria i historia sztuki
Planowanie i zarządzanie rozwojem zrównoważonym miast
Psychologia percepcji
Zajęcia terenowe inwentaryzacyjne
Praktyki biurowe
Teoria i zasady projektowania architektonicznego obieków specjalistycznych
Zarządzanie kosztami inwestycji
Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych 2
Fizyka budowli – akustyka
Fizyka budowli – oświetlenie
Projektowanie oświetlenia i akustyki 2