Teoria i zasady projektowania miejsc pracy
Prawo budowlane
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego