Teoria architektury rekreacyjnej_Projektowanie architektoniczne obiektów rekreacyjnych
Teoria ruralistyki
Projektowanie architektury wiejskiej
Etyka zawodu architekta
Instalacje budowlane – systemy sanitarne
Projektowania urbanistyczne
Organizacja Procesu Inwestycyjnego
Ekonomika Procesu Inwestycyjnego
Zajęcia terenowe ruralistyczne
Architektura Energooszczędna
Wystawiennictwo
Ochrona dziedzictwa z konserwacją i modernizacją obiektów zabytkowych 1