Teoria i zasady proj. arch. mieszkaniowej 2_Projektowanie arch. obiektów mieszkaniowych 2
Teoria planowania miast i osiedli _Projektowanie zespołów urbanistycznych
Architektura krajobrazu
Teoria architektury zieleni z elementami dendrologii
Projektowanie zieleni
Budownictwo ogólne 4
Geotechnika
Architektura projektowana cyfrowo
Umiejętności informacyjne (InfoProgram II)
Historia architektury współczesnej