Historia architektury 4
Teoria i zasady projektowania zabudowy usługowej 1_Projektowanie obiektów usługowych 1
Teoria projektowania urbanistycznego_Projektowanie urbanistyczne
Budownictwo ogólne 3
Konstrukcje budowlane 2
Rysunek_malarstwo_rzeźba 4
Technologie informacyjne
Fizyka budowli – termika
Instalacje budowlane – ogrzewanie i wentylacja
Zajęcia terenowe urbanistyczne (2 tygodnie)