Historia architektury 3
Teoria i zasady proj. arch. mieszkaniowej 1_Projektowanie architektury mieszkaniowej 1
Podstawy projektowania urbanistycznego
Budownictwo ogólne 2
Konstrukcje budowlane 1
Rysunek_malarstwo_rzeźba 3
Język angielski 2
Fizyka budowli – akustyka
Fizyka budowli – oświetlenie
Projektowanie oświetlenia i akustyki 1