Historia architektury 1
Teoria postaw proj. arch. z elementami ergonomii 1_Podstawy projektowania architektonicznego 1
Materiałoznawstwo
Mechanika 1
Matamatyka
Geometria wykreślna z elementami matematyki 1
Rysunek_malarstwo_rzeźba 1
Wychowanie fizyczne 1
Szkolenie bhp i ppoż
Szkolenie biblioteczne on-line (InfoProgram I)
Podstawy Budownictwa