Seminarium dyplomowe
Pracownia badawczo-projektowa
Wykład specjalistyczny
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego