Planowanie regionalne
Studium zagospodarowania gminy
Teoria i zasady projektowania zabudowy usługowej 2_Projektowanie obiektów usługowych 2
Pracownia badawczo-projektowa – Woda w architekturze
Pracownia badawczo-projektowa – Moda i architektura
Pracownia badawczo-projektowa – Rewitalizacja obszarów śródmiejskich
Pracownia badawczo-projektowa – Ikony architektury
Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym
Teoria planowania przestrzennego_Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Cross cultural communication
Marketing