Teoria i zasady projektowania zabudowy usług służby zdrowia
Projektowanie architektoniczne miejsc pracy 2
Architektura drewniana
Zarządzenie rozwojem zrównoważonym miast
Teoria konserwacji zabytków
Projektowanie modernizacji obiektów zabytkowych
Projektowanie oświetlenia i instalacje elektryczne 2
Zajęcia terenowe inwentaryzacyjne
Innowatyka
Wzornictwo przemysłowe 1
Historia sztuki
Estetyka
Elementy prawa gospodarczego
Psychologia percepcji
Praktyki biurowe