Historia architektury współczesnej
Seminarium z historii architektury
Teoria architektury rekreacyjnej_Projektowanie architektoniczne obiektów rekreacyjnych
Teoria ruralistyki
Projektowanie architektury wiejskiej
Etyka zawodu architekta
Instalacje budowlane – systemy sanitarne
Zasady kompozycji urbanistycznej
Projektowanie akustyki
Projektowanie oświetlenia
Organizacja Procesu Inwestycyjnego
Ekonomika Procesu Inwestycyjnego
Zajęcia terenowe ruralistyczne
Architektura Energooszczędna
Wystawiennictwo
Fizyka budowli -akustyka
Fizyka budowli – oświetlenie