Historia architektury powszechnej i polskiej 2
Teoria i zasady proj. arch. mieszkaniowej 1_Projektowanie architektury mieszkaniowej 1
Teoria urbanistyki_Podstawy projektowania urbanistycznego
Budownictwo ogólne 2
Konstrukcje budowlane 1
Rysunek_malarstwo_rzeźba 3
Język angielski 2