Historia architektury powszechnej
Teoria postaw proj. arch. z elementami ergonomii 1_Podstawy projektowania architektonicznego 1
Materiałoznawstwo
Rysunek_malarstwo_rzeźba 1
Mechanika 1
Matematyka
Geometria wykreślna z elementami matematyki 1
Podstawy systemów informacji geograficznej (GIS)
Wychowanie fizyczne 1
Szkolenie bhp i ppoż
Szkolenie biblioteczne on-line (InfoProgram I)