Historia sztuki
Antroposfera i ikonosfera
Malarstwo
Projektowanie graficzne
Propedeutyka arch. krajobrazu