Aktualne karty opisu przedmiotów ECTS (dawniej sylabusy) znajdują się na stronie głównej PP pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/karty-ects