Procedury dla dyplomantów znajdują się w zakładce Strefa Studenta -> Dyplomanci -> Procedury dla dyplomantów

Dokumenty przebiegu studiów
Kontakt mailowy
Legitymacje
Opłaty za studia i za powtarzanie przedmiotu
Grupy rok I
Weryfikacja grup

Wydawanie zaświadczeń
Rozliczenie semestru
Przepisywanie ocen
Podania przedłużenia sesji
Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o rozłożenie opłaty na raty
Podanie o urlop
Podania do Rektora
Podania inne
Wznowienie na studia
Zmiana danych osobowych
Podanie o wyznaczenie egzaminu komisyjnego lub zaliczenia komisyjnego
Rezerwacja sal
Erasmus – studenci wracający z wyjazdu
Przeniesienie z innej uczelni

 

Wszelkie wzory dokumentów znajdują się TUTAJ.