Procedury postępowania w sprawach studenckich
Procedury dla dyplomantów

Obowiązki dydaktyka
Obowiązki dydaktyka zewnętrznego
Etyka
Kontakty Zewnętrzne
Hospitacje
Ocena efektów kształcenia
Planowanie dydaktyki – instytut/ zakład/ katedra
Planowanie dydaktyki – wydział
Realizacja – instytut/ zakład/ katedra
Realizacja dydaktyki – wydział
Procedury SP Przygotowanie i powołanie Studiów Podyplomowych
Procedury SP Przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji na Studia Podyplomowe
Procedury SP Bieżące Prowadzenie Studia Podyplomowe
Procedury SP Przygotowanie i przeprowadzenie zakończenia edycji Studia Podyplomowe
Harmonogram rekrutacji
Rejestracja elektroniczna
Egzamin z rysunku, rozmowa kwalifikacyjna, kwalifikacja
Czynności po kwalifikacyjne
REKRUTACJA – procedura – kierunek Architektura
REKRUTACJA – procedura – kierunek Architektura II stopnia
REKRUTACJA – procedura – kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych I stopnia
REKRUTACJA – procedura – kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych II stopnia
Erasmus E1
Erasmus E2
Erasmus E3
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych
Stypendium socjalne
Zapomogi
Ocena środków wsparcia dla studentów