Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018

Regulamin

Wniosek_Student

Szanowni Studenci!

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

1) nagrody i wyróżnienia uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

2) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych,

3) udział w projektach naukowo-badawczych realizowanych przez uczelnię,

4) udział w konferencjach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

5) autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,

6) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych,

7) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są pod linkiem:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Weryfikacją wniosków i załączników na Wydziale Architektury będzie zajmować się Prodziekan ds Studenckich, dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska.

Z uwagi na konieczność podpisania wniosków przez Rektora PP, osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wszystkich dokumentów do 23 września 2019r. (wersja elektroniczna i wersja papierowa) do Dziekanatu WA.

Wersję elektroniczną prosimy wysyłać na adres : patrycja.koch@put.poznan.pl