Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

na stronie Uczelni pod linkiem:
https://www.put.poznan.pl/pl/swiadczenia-i-stypendia/stypendia-fundowane
znajduje się informacja dotycząca stypendiów Marszałka.

Wnioski w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej studenci muszą złożyć, wraz z załącznikami, we właściwym dziekanacie, w terminie do 09 października 2020.  

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: patrycja.koch@put.poznan.pl