Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie wnioski o świadczenia dla studentów składane będą w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto w systemie e-Student. Termin składania wniosków mija 12.03.2021 r.

Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zawarte są w dokumencie Informacje o zmianach dot. stypendiów.

informacje_o_zmianach_dot._stypendiow

Ramowa procedura oraz stawki świadczeń – semestr zimowy 2020/2021