Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie wnioski o świadczenia dla studentów składane będą w formie elektronicznej poprzez indywidualne konto w systemie e-Student, następnie wydrukowane i dostarczane w formie papierowej w Zintegrowanym Centrum Obsługi (ul. Piotrowo 3). Termin składania wniosków mija 07.03.2020 r.

Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.

Najważniejsze zmiany dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zawarte są w dokumencie Informacje o zmianach dot. stypendiów.

informacje_o_zmianach_dot._stypendiow