Aktualny plan zajęć na semestr letni 2020/21.

Wykaz pomieszczeń w nowym budynku.

Rzut – Poziom 0
Rzut – Poziom 1
Rzut – Poziom 2
Rzut – Poziom 3

Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie!

– Architektura studia I stopnia (Schedule: Architecture First-cycle studies)

– Architektura studia II stopnia (Schedule: Architecture Second-cycle studies)

– Architektura Wnętrz studia I stopnia

Podział na tygodnie parzyste i nieparzyste.

Odd and even weeks

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Rektora zajęcia w semestrze letnim 2020-21 rozpoczynamy w trybie zdalnym. Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, cześć zajęć w drugiej połowie semestru może być realizowana w systemie stacjonarnym.
Szczegółowe decyzje będą podejmowane na podstawie aktualnej sytuacji w kraju i na świecie.
Zajęcia będą realizowane na platformie ekursy.put.poznan.pl. Szczegółowe informacje znajdą państwo podążając za ścieżką: wydział, kierunek, rodzaj studiów, semestr, kurs (wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria), zgodnie z planem zajęć dla każdej z grup.
Proszę o regularne kontrolowanie planu – plan może ulec zmianom.

Pozdrawiam serdecznie i życzę owocnego semestru, zdrowia, oraz szybkiego powrotu do normalności.
dr inż. arch. Barbara Świt-Jankowska, prodziekan ds. studenckich

 

 

Wykaz grup na semestr letni 2020/21 zaktualizowany – stan na 01.03.2021 r.

 

Architektura I stopnia – wykaz grup

Architecture I degree – list of groups

Architektura II stopnia 1 rok – wykaz grup

Architecture II degree 1st year – list of groups

Architektura II stopnia – wykaz grup

Architecture II degree – list of groups

Architektura Wnętrz I stopnia