Aktualny plan zajęć na semestr zimowy 2020/21.

Zajęcia odbywają się w nowym budynku WAWIZ na Piotrowie.

Wykaz pomieszczeń w nowym budynku.

Rzut – Poziom 0
Rzut – Poziom 1
Rzut – Poziom 2
Rzut – Poziom 3

Plan może ulec zmianie – prosimy o regularne kontrolowanie!

– Architektura studia I stopnia (Schedule: Architecture First-cycle studies)

– Architektura studia II stopnia (Schedule: Architecture Second-cycle studies)

– Architektura Wnętrz studia I stopnia

Podział na tygodnie parzyste i nieparzyste.

Odd and even weeks

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 43 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 15 września 2020r. (RO/IX/43/2020) w okresie do 15.11.2020 zajęcia na pierwszym roku studiów I stopnia na kierunkach: ArchitekturaArchitectureArchitektura wnętrz będą realizowane w formie hybrydowej: zdalnej oraz stacjonarnej.

Na pozostałych semestrach do 15.11.2020 planuje się realizację zajęć w formie zdalnej.

Zakres zajęć realizowanych w formie stacjonarnej dla 1 semestru 1 stopnia, z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego to:

kierunek Architektura, sem. 1:

 1. Podstawy projektowania architektonicznego z elementami ergonomii_1 (projekt 45h)
 2. Matematyka (ćwiczenia 15h)
 3. Geometria wykreślna z elementami matematyki_1 (ćwiczenia 30h)
 4. Rysunek, malarstwo, rzeźba_1 (laboratorium 30h)
 5. Wychowanie fizyczne_1 (ćwiczenia 30h)

kierunek Architecture, sem. 1:

 1. Fundamentals of Architectural Design with Elements of Ergonomics_1 (project 45h)
 2. Mathematics (classes 15h)
 3. Descriptive Geometry with Elements of Mathematics_1 (classes 30h)
 4. Drawing, Painting, Sculpture_1 (laboratory 30h)
 5. Physical Education_1 (classes 30h)

kierunek Architektura Wnętrz, sem. 1:

 1. Teoria i podstawy projektowania architekt. wnętrz i technologia we wnętrzu (laboratorium 30h)
 2. Projektowanie wnętrz_1 (laboratorium 45h)
 3. Rysunek_1 Metody prezentacji architektonicznej (laboratorium 45h)
 4. Malarstwo_1 (laboratorium 45h)
 5. Geometria wykreślna (ćwiczenia 30h)
 6. Wychowanie fizyczne_1 (ćwiczenia 30h)

 

Przydział do grup na semestr zimowy 2020/21.

Informujemy, że jedyną możliwością zmiany przydzielonej grupy jest znalezienie osoby na zamianę.

Wniosek o zamianę grup

1 rok Architektura I stopnia – wykaz grup

1st year Architecture I degree – list of groups

Architektura I stopnia – wykaz grup

Architecture I degree – list of groups

Architektura II stopnia – wykaz grup

Architecture II degree – list of groups

Architektura Wnętrz I stopnia – 1 rok

Architektura Wnętrz I stopnia