PROTOKÓŁ z zebrania założycielskiego Koła Naukowego Urbanistów