Koło naukowe Urba-Nation

  1. Status koła: aktywne – działające
  2. Siedziba:
    • Zakład Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska,
    • ul. Nieszawska 13C, pokój 212,
  1. Data wpisania do rejestru kół naukowych: 2008 r.
  1. Opiekunowie koła:

dr inż. arch. Marcin Giedrowicz
Prezes koła: student Miłosz Płachetka

Facebook – KN Urba-Nation

  1. Opis obecnej formy działania koła naukowego oraz przewidywanych kierunków działalności i rozwoju;

Koło naukowe posiada dwa obszary zainteresowania:

Pierwszy z nich odnosi się do teorii i praktyki projektowania miast, aktywizacji kulturowej miasta, rewitalizacji terenów śródmiejskich, natomiast drugi obszar zainteresowań to architektura parametryczna i generatywna. Koło organizuje warsztaty z projektowania parametrycznego, imprezy terenowe, plenery oraz wyjazdy zagraniczne.

  1. Opis największych, dotychczasowych osiągnięć koła naukowego:

– Międzynarodowy plener projektowy w Mainau ( Niemcy ), gdzie studenci projektowali ogrody tematyczne na wyspie Mainau.
– Nadzór autorski nad ogrodami tematycznymi połączony z praktykami budowlanymi i praktykami terenowymi ( Mainau – Niemcy oraz Zurych – Szwajcaria )
– Wsparcie organizacyjne międzynarodowej konferencji naukowej SENSITIVE APPROACH 2 WATER
– Plener polsko – holenderski w Poznaniu – projektowano zagospodarowanie brzegów Warty w Poznaniu
– Plener wyjazdowy w Maroku
– Plener wyjazdowy w Kopenhadze
– Plener wyjazdowy na Malcie
– Plener wyjazdowy w Andorze, Francji i Hiszpanii
– Organizacja plenerowej imprezy pt. „Festiwal Filmu Underbridge’owego” – koncert muzyki na żywo do filmu niemego
– Organizacja koncertu podczas imprezy samorządu studenckiego – Grillowanie 2016
– Organizacja koncertu muzyki na żywo do filmu niemego w Czerwcu 2016 – film Metropolis
– Organizacja warsztatów architektury parametrycznej – stworzone parametryczne meble – ławka, stoliki, rzeźba przestrzenna