Sprawozdanie z działalności KN Illumination za rok akademicki 2017/18

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego ILLUMINATION za rok 2016

(KN ILLUMINATION) Raport roczny i preliminarz 2014

Sprawozdanie z działalności KN Illumination za rok 2015

Sprawozdanie z działalności KN Illumination za rok 2014

Sprawozdanie z działalności KN Illumination za rok 2013

Sprawozdanie z działalności KN Illumination za rok 2012