Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: kreowania przestrzeni przy użyciu światła, a w szczególności światła sztucznego;  iluminacji obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej, wiejskiej i w krajobrazie otwartym, iluminacji detalu urbanistycznego, architektonicznego,   oświetlania wnętrz architektonicznych oraz artystycznych  instalacji i eventów w przestrzeni.

Opiekun: dr hab. inż. arch. Hanna Michalak, prof. PP

hanna.michalak@put.poznan.pl tel. 61 665 3267,

Przewodnicząca: inż. arch. Dobrochna Łowicka dobrochna.lowicka@student.put.poznan.pl

Z-ca przewodniczącej: Maria Milanowska maria.milanowska@student.put.poznan.pl

Sekretarz: inż. arch. Magdalena Góra magdalena.gora@student.put.poznan.pl

Siedziba:

Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej,

ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań