Wybrane prace Koła Historii Architektury i Urbanistyki

Wystawy twórczości architektów środowiska poznańskiego opracowane przez Koło Historii Architektury i Urbanistyki (dokumentacja twórczości, archiwizacja, koncepcja, projekt plastyczny, katalog wystawy, zaproszenia, plakaty), SARP, Stary Rynek:

 • Zespół autorski Zygmunt Skupniewicz, Witold Milewski, Lech Sternal – Nagroda Honorowa OP SARP 2004,
 • Architekt Henryk Marcinkowski – Nagroda Honorowa OP SARP 2005,
 • Architekt Jerzy Liśniewicz –  Nagroda Honorowa OP SARP 2006
 • Profesor Aleksander Grygorowicz – Nagroda Honorowa OP SARP 2007,
 • Architekt Klemens Mikuła – Nagroda Honorowa OP SARP 2008, wernisaż wystawy 17. 11. 2009.

oraz

 • Pracownia Urbanistyczna Miasta Poznania 1931-1939 w ramach wystawy Poznańscy architekci Władysław i Janina Czarneccy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Oddział Historii Miasta Poznania, Ratusz Poznański, maj – sierpień 2008
 • projekty banerów pomocji wydawniczyc: W. Czarnecki, „Wspomnienia architekta”. t. 1-3, Wydawnictwo Miejskie, SARP, 2005-2008.

Publikacje Koła Naukowego Historii Architektury i Urbanistyki w recenzowanych czasopismach naukowych w latach 2004-2009:

 • Katarzyna Kozub, Joanna Paradowska, Kondycja obiektów modernistycznych w Polsce w XXI wieku, w: Trendy naukowe młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, s. 159-163.
 • Ilona Pecyna, Katarzyna Plesińska, Ślady historii we współczesności, w: Kierunki badawcze młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 35-37.
 • Natalia Knast, Publiczna zależność architektury. Rozważania o socrealizmie, w: Kierunki badawcze młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 271-274,
 • Katarzyna Kozub, Problem rewitalizacji terenów postindustrialnych na przykładzie Śródmieścia Poznania, w: Kierunki badawcze…, op. cit. 275-278.
 • Joanna Paradowska, Rzeka w mieście, miasto a rzeka. Problem urbanistyczny współczesnych miast na przykładzie Poznania, Kierunki badawcze…, op. cit., s. 279-283.
 • Jędrzej Suchecki, Przestrzeń akademicka w mieście – wpływ na urbanistykę Poznania w XX wieku, w: Kierunki badawcze…, op. cit., s. 285-289.
 • Joanna Bogajewska, Charakterystyka Miejskiego Programu Rewitalizacji w Poznaniu realizowanego  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, w: Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności, Akademia Podlaska, Siedlce 2006, s. 49-54.
 • Leszek Chlasta, Tomasz Hoffa, Nowa rola architekta-urbanisty w świetle zintegrowanych programów rewitalizacyjnych, w: Młodzież Akademicka…, op. cit., s. 67-72.
 • Ewa Wolna, Problemy przestrzenne dzielnicy Śródka w Poznaniu na tle rozwoju historycznego, w:  Młodzież Akademicka…, op. cit., s. 309-316.
 • Marzena Królak, Wartości artystyczne architektury modernistycznej – redefinicje dorobku profesora Andrzeja Gałkowskiego w kontekście realizacji modernizmu międzywojennego, w: ZNNP, Architektura i urbanistyka, 2007/9, s. 113-120.
 • Jędrzej Suchecki, Projekt Wydziału Architektury w campusie Politechniki Poznańskiej zespołu architektów W. Milewskiego, Z. Skupniewicza, i L. Sternala, w: ZNPP, Architektura i urbanistyka, 2007/9, s. 121-130.
 • Agnieszka Studzińska, Monika Grygiel, Grażyna Kodym-Kozaczko, Modernizacja modernizmu, w: Materiały V Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki Wydziału Mechanicznego oraz I Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Uczelni Technicznych, pod red M. Figla i L. Kukiełki, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2008, s. 155-165.
 • Joanna Paradowska, Katarzyna Kozub-Paterczyk: 5 katalogów twórczości laureatów nagród OP SARP, 2005-2009,
 • Agnieszka Gaczkowska, Monika Grygiel. Katarzyna Kryszak, Kalendarz Akademicki Politechniki Poznańskiej 2008-2009, opracowanie graficzne.

Zaproszenie na wernisaż

Wernisaż wystawy prof A. Grygorowicza

Strona 3 katalogu wystawy K. Mikuły