Koło Naukowe Historii Architektury i Urbanistyki Architektury powstało w 2004 roku. Zajmuje się dokumentacją twórczości architektów i urbanistów działających XX wieku w Poznaniu. Program ten koresponduje z  zainteresowaniami kadry naukowo-dydaktycznej zakładu Historii Architektury i Urbanistyki udokumentowanymi realizowanymi programami badawczymi i publikacjami naukowymi. Problematyka działań wynika także z potrzeb miejscowego środowiska twórczego i opiera się na ścisłej z nim współpracy (SARP, TUP, WOIA). Studenci, nawiązują osobiste kontakty z architektami, wzbogacają warsztat projektowy, poznają historyczne uwarunkowania swego zawodu. Od strony projektanta poznają architekturę i budownictwo XX wieku w Poznaniu, stanowiące większość tkanki budowlanej, z którą stykają się również w ramach zajęć dydaktycznych na Wydziale Architektury.

Prace prowadzone w ramach koła naukowego razem z materiałami zgromadzonymi już w Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki stanowią podstawę opracowań naukowych, których efekty przedstawiane są przez członków koła na konferencjach, w publikacjach naukowych oraz wystawach.

Obecnie m. in.:

  • rozpoczynamy prace nad wystawą twórczości architekta Bogdana Celichowskiego – Laureata Nagrody Honorowej Oddziału Poznańskiego SARP w 2009 roku, wernisaż wystawy planowany w październiku 2010 w sali Wystawowej SARP na Starym Rynku.
  • pracujemy nad publikacjami dotyczącymi Malty w Poznaniu i działalności Klemensa Mikuły dla Kroniki Miasta Poznania. Wystawę twórczości tego architekta – Laureata Nagrody Honorowej OP SARP w 2008 roku przygotowaną przez Koło Historii można obejrzeć w SARP-ie przy Starym Rynku.
  • Opracowujemy katalogi twórczości poznańskich architektów, m. in. Zygmunta Roszaka.