Studenci z KNHAiU na konferencji „Rewitalizacja. Między teorią a praktyką. Vol. 2” na Uniwersytecie Wrocławskim.
W dniu 28 kwietnia w Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Rewitalizacja. Między teorią a praktyką. Vol. 2”, organizowana przez Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki oraz doktorantów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na konferencji Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej reprezentowały inż. arch. Joanna Baszyńska i inż. arch. Magdalena Rolewska z Koła Naukowego Historii Architektury i Urbanistyki z wystąpieniem „Czas, przestrzeń, architektura – człowiek: problem rewitalizacji osiedli modernistycznych”. Publikacja pokonferencyjna w przygotowaniu.

Konferencja - Rewitaizacja