Koło Naukowe działa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
Siedzibą Koła Naukowego jest Wydział Architektury Politechniki
Poznańskiej, ul. Nieszawska 13 C, Poznań, 61-021

1. Status
aktywne/działające

2. Program

Cele i zadania Koła Naukowego

1. Koło Naukowe służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej
studentów/doktorantów.
2. Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów/doktorantów
problematyką z zakresu: komputerowego wspomagania projektowania
architektonicznego.
3. Zadaniem Koła Naukowego w zakresie, jest w szczególności:

  • a) pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego

rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,

  • b) rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
  • c) inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu

dydaktyczno – wychowawczego,

  • d) realizowanie prac naukowo – badawczych prowadzonych przez Wydział

Architektury Politechniki Poznańskiej,

  • e) udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.

3. Lista członków:
Zarząd:
Przewodnicząca: Anna Trzeciak I rok mgr
Zastępca: Natalia Wojciuk II rok mgr
Sekretarz: Weronika Turkowiak I rok mgr

Członkowie:
Piotr Korczak
Pola Śleziak
Wojciech Krzywda
Adam Machowiak
Tomasz Derkowski
Sławomir Kotecki
Sandra Stefaniak
Dorota Jordan
Aleksander Karaś

Opiekun koła:
dr inż. arch. Borys Siewczyński

4. Sprawozdanie z działalności w roku 2011-12
(Uwaga – koło istnieje od marca 2012 )