Opiekun naukowy Koła Naukowego EduArt: dr sztuki Piotr Drozdowicz
Wydział Architektury
Politechnika Poznańska
Zarząd KN EduArt
Przewodnicząca: Tomasz Sokołowski
Sekretarz: Jędrzej Wojtyszyn

Koło Naukowe EduArt skoncentrowane jest na działalności artystycznej wśród studentów, z naciskiem na fotografię, zarówno tradycyjną, jak i cyfrową.

Podczas cotygodniowych spotkań członkowie koła mają możliwość rozwijać swoją pasję do fotografii: w zakresie umiejętności i technik, ale również wrażliwości artystycznej. Dzięki doskonale wyposażonej pracowni, składającej się ze studio oraz ciemni fotograficznej, możliwe jest zetknięcie się z bardzo wieloma zagadnieniami, niezależnie od swojego doświadczenia, umiejętności i posiadanego sprzętu fotograficznego. Podczas zajęć każdy własnoręcznie może spróbować swoich sił w fotografowaniu, wywoływaniu klisz fotograficznych, a także wykonywaniu odbitek. Ukoronowaniem każdego roku pracy koła są Dni Fotografii na Politechnice Poznańskiej, odbywające się na przełomie kwietnia i maja. Najważniejszą ideą, jaka przyświeca organizacji tego wydarzenia, jest stworzenie płaszczyzny do kontaktu pomiędzy pasjonatami fotografii, amatorami, a profesjonalistami i artystami. Co roku, podczas Dni Fotografii, ożywione dyskusje przeplatają się z licznymi warsztatami.

Choć siedzibą koła jest Wydział Architektury i kontynuuje ono zamysł wytyczony w 2012 roku przez studentów kierunku „Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych”, zrzesza obecnie studentów niemal wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej, których łączy pasja do fotografii. Pozwala to na wymianę wiedzy i umiejętności zdobytych na poszczególnych kierunkach studiów i łączenie ich podczas działań koła.

Poza cotygodniowymi spotkaniami, podczas których poruszane są, w formie szkoleń, różne zagadnienia, związane ze sztuką i fotografią, Koło Naukowego organizuje lub angażuje się w liczne wydarzenia, odbywające się na Politechnice Poznańskiej.

Wszystkich zainteresowanych działaniami koła zapraszamy na stronę internetową:
www.eduart.put.poznan.pl

oraz na nasz profil na Facebooku:
www.facebook.com/kneduart