Opiekunowie lat na WAPP w roku akademickim 2020/21

Opiekunem:

1 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Agnieszka Janowska agnieszka.janowska@put.poznan.pl
Konsultacje:

2 roku (I stopnia) jest mgr inż. arch. Jerzy Kosmatka jerzy.kosmatka@put.poznan.pl
Konsultacje: 

3 roku (I stopnia) jest mgr inż. arch. Ewa Angoneze-Grela ewa.grela@put.poznan.pl
Konsultacje: 

4 roku (I stopnia) jest dr inż. arch. Joanna Kaszuba joanna.kaszuba@put.poznan.pl
Konsultacje: 

(II stopnia) sem. 1, 2, 3 jest dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak bartosz.kazmierczak@put.poznan.pl
Konsultacje: