Zakres zagadnień dla egzaminu dyplomowego inżynierskiego. ( Scope of topics required for the B.Sc diploma exam)
.
.
Zakres zagadnień dla egzaminu dyplomowego magisterskiego. ( Scope of topics required for the M.Sc diploma exam)