________________________________________________________

Architektura II stopnia

Studenci studiów magisterskich mogą w porozumieniu z promotorem wybrać własny temat pracy dyplomowej.

Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2019/2020.

Karty tematyczne zaakceptowane przez promotora należy składać w formie papierowej oraz elektornicznej (plik word):
* u p. Magdy Tyranowskiej, pokój 212, bud. C., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KA – do dnia 31 marca
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 609, bud. A., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3
 
________________________________________________________
 
Architektura I stopnia

Obowiązujące tematy prac dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2019/20.

SUBJECTS OF ENGINEER’S THESES IN THE ACADEMIC YEAR 2018/2019

Mapy oraz materiały dot. Decyzji o warunkach zabudowy, dla wskazanych lokalizacji dyplomowych inżynierskich:

1_Kolejowa      DWZ Kolejowa Poznań ENGLISH
2_Kościelna     DWZ Kościelna Poznań ENGLISH
3_Fabryczna    DWZ Fabryczna Poznań ENGLISH
4_Mickiewicza_korekta_10.2018    DWZ Mickiewicza Poznań ENGLISH
5_Przemysłowa_Żupańskiego     DWZ Przemyslowa Żupańskiego Poznań ENGLISH

6 Murowana Goślina

W roku akademickim 2018/19 obowiązują następujące limity dyplomantów inżynierskich, będących pod opieką jednego promotora:
– dr hab. inż. arch. – 6 dyplomantów
– dr inż. arch. – 4 dyplomantów

Nie ma możliwości wyboru własnego tematu pracy inżynierskiej.

Poświadczenia odbioru tematu należy składać w dziekanacie do dnia 26.09.2018 r.

Karty tematyczne
zaakceptowane przez promotora należy składać w formie papierowej oraz elektronicznej (plik word):
* u p. Magday Tyranowskiej, pokój 212, bud. C., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, KR – do 25 października
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 609, bud. A., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3
Opis materiałów wyjściowych oraz zakres zagadnień przedstawiony na karcie tematycznej powinien być zgodny z wymogami określonymi w materiałach dostępnych w Bibliotece.
________________________________________________________