________________________________________________________

Architektura II stopnia

Studenci studiów magisterskich mogą w porozumieniu z promotorem wybrać własny temat pracy dyplomowej.

Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok akademicki 2020/2021.

Zespół zabudowy usługowej – obszar A, B, C, D ul. Łacina – ul. Pleszewska – materiały do tematu pracy mgr

Dom Seniora przy ul. G. Bergera w Poznaniu – materiały do tematu pracy mgr

Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Koninie – materiały do tematu pracy mgr

Koncepcja architektoniczna NZOZ w Strzeszynie – materiały do tematu pracy mgr

Materiały dodatkowe_Sporna

Karty tematyczne
Wzór karty do pobrania na stronie www.
Kartę wypełnia Student i odsyła promotorowi pracy.
Promotor wysyła wypełnioną kartę na adres mailowy sekretariatu jednostki dyplomowania.
* u p. Magdy Tyranowskiej, pokój 319., magdalena.tyranowska@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do PZ1, PZ2, IAW
* u p. Agnieszki Leśniak, pokój 387/388., agnieszka.lesniak@put.poznan.pl – studenci przydzieleni do Z1, Z2, Z3