ARCHITEKTURA STUDIA II STOPNIA

PRZYDZIAŁY DO JEDNOSTEK MGR 2020_21

Obowiązujące terminy składania poszczególnych dokumentów znajdują się w zakładce TERMINARZ.

Poświadczenie odbioru tematu należy złożyć w Dziekanacie do listopada 2020 r.

Karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

– u p. Magdaleny Tyranowskiej pok. 319, bud. WAWIZ do 31.03.2021 r.
– u p. Agnieszki Leśniak pok. 387/388, bud. WAWIZ do 31.03.2021 r.