Przydziały do jednostek

Termin składania ankiet preferencji wyboru jednostki dyplomowania (ankiety należy złożyć w dziekanacie):

  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) do połowy maja 2020 r.

Ogłoszenie przydziałów do jednostek dyplomowania wraz z ogłoszeniem tematów prac inżynierskich (ogłoszenia na stronie internetowej WA):

  • Architektura II st. (studenci 1 sem.) w połowie czerwca 2020 r.

Poświadczenie odbioru tematu (podpisane przez promotora)

Należy składać w dziekanacie:

  • Architektura II st. (semestr 2) do końca listopada 2020 r.

Karty tematyczne

Karty tematyczne należy składać w formie papierowej (podpisane przez promotora) i elektronicznej (plik word):

Studenci II stopnia do 31.03.2020

Studenci II stopnia do 31.03.2020

Wszystkie druki do pobrania ze strony: dokumenty dla dyplomantów

Szczegółowe informacje dotyczące procedur: procedury dla dyplomantów

Harmonogram semestru zimowego 2019/20 dla studentów chcących uczestniczyć w rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych w tym samym roku akademickim.